AMINO FLIGHT 4000mg SUPER HYBRID

Flavor:

Manufacturer : AMINO FLIGHT

Program:Informed Choice, Informed Sport

Supplement Type:Amino Acid(s)

Formulation:Powder

Batch Test

Batch ID Flavor Batch Expiration Test Date
2022.03/A+ZE Unflavoured 31-Mar-2022 22-Jun-2020
2022.03/A+ZE Unflavoured 31-Mar-2022 22-Jun-2020
2022.03/B+ZE Unflavoured 31-Mar-2022 22-Jun-2020
2022.03/B+ZE Unflavoured 31-Mar-2022 22-Jun-2020
2022.08/E+ZE Acai & Blueberry 31-Aug-2022 25-Sep-2020